Oppdatert informasjon 17.03.20 - Se også viktig informasjon nettsiden : helsenorge.no

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, er aktiviteten på legesenteret noe begrenset. Det betyr i praksis at de som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan møte opp på legesenteret, men kan tilbys både telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

Noen av de planlagte konsultasjonene kan nå omgjøres til telefon- og videokonsultasjon. Send SMS til kontoret dersom du ønsker å booke om time på denne måten. Det er også åpnet opp for online booking. 

Det er nå tillatt at legen skriver sykemelding og resepter selv om konsultasjonen er per telefon. 

 

Test for Covid-19/coronavirus gjøres ikke på fastlegekontoret. Dersom du er syk og har vært i en smittesituasjon skal du ringe "Koronatelefonen i Oslo 2180 2182 eller Legevakten 116 117.

De som er pålagt karantene må kontakte oss på SMS dersom det er behov for sykemelding, men kontakt arbeidsgiver først. ( Helseministeren har anbefalt alle virksomheter å innvilge 14 dager egenmelding).

 Fornuftig smittebeskyttelse er:

. Hoste i albubøyen eller i papirtørk som så kastes.
. Hold litt avstand til andre
. Hyppig håndvask, såpe og rikelig vann er best, sprit er et godt alternativ uten vann.

 Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015