06.05.2021

Vi er nå ferdig med å vaksinere våre listepasienter som er i prioritetsgruppe 5 tom 7, altså 18-64 år med følgende underliggende sykdommer, uavhengig av bostedskommune:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Om du ikke har fått tilbud om time for vaksine og mener du er i risikogruppen ber vi om at du gir oss beskjed via e-kontakt/telefon.