Bestill time med SMS

Send til 2097:

BJERKE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BJERKE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
VIDEOKONSULTASJON Se her!

BJERKE LEGESENTER

Aktuelt


Vi tilbyr IKKE Janssen-vaksine

11. juni 2021

Etter en samlet vurdering av forsvarlighet, samt nytte og risiko har Bjerke legesenter besluttet å IKKE tilby vaksinering med Janssen-vaksinen. Les på Helse Norge for bakgrunnsinformasjon. 

Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, men anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med mRNA-vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Covid-19 vaksine og risikogrupper

9. mars 2021

06.05.2021

Vi er nå ferdig med å vaksinere våre listepasienter som er i prioritetsgruppe 5 tom 7, altså 18-64 år med følgende underliggende sykdommer, uavhengig av bostedskommune:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Om du ikke har fått tilbud om time for vaksine og mener du er i risikogruppen ber vi om at du gir oss beskjed via e-kontakt/telefon. 

 

Viktig informasjon

4. november 2020

Alle voksne pasienter bør ha på munnbind på legekontoret.

ANGÅENDE KORONAVIRUS

2. mars 2020

Oppdatert informasjon 17.03.20 - Se også viktig informasjon nettsiden : helsenorge.no

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, er aktiviteten på legesenteret noe begrenset. Det betyr i praksis at de som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan møte opp på legesenteret, men kan tilbys både telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

Noen av de planlagte konsultasjonene kan nå omgjøres til telefon- og videokonsultasjon. Send SMS til kontoret dersom du ønsker å booke om time på denne måten. Det er også åpnet opp for online booking. 

Det er nå tillatt at legen skriver sykemelding og resepter selv om konsultasjonen er per telefon. 

 

Test for Covid-19/coronavirus gjøres ikke på fastlegekontoret. Dersom du er syk og har vært i en smittesituasjon skal du ringe "Koronatelefonen i Oslo 2180 2182 eller Legevakten 116 117.

De som er pålagt karantene må kontakte oss på SMS dersom det er behov for sykemelding, men kontakt arbeidsgiver først. ( Helseministeren har anbefalt alle virksomheter å innvilge 14 dager egenmelding).

 Fornuftig smittebeskyttelse er:

. Hoste i albubøyen eller i papirtørk som så kastes.
. Hold litt avstand til andre
. Hyppig håndvask, såpe og rikelig vann er best, sprit er et godt alternativ uten vann.

 Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015